شب نهم: آرتمیس و بازگشت به ماه

قسمت نهم پادکست در این شب ها منتشر شد. در این قسمت به بهانه پنجاهمین سالگرد سفر انسان به ماه نگاهی به پروژه پیش روی انسان برای بازگشت دوباره به این قمر انداخته شده است.…

شب سوم: بیایید به ماه برگردیم

اپیزود سوم پادکست در این شب‌ها منتشر شد…